Alteox Wet
AĐUVANT, OKVAŠIVAČ
parafinsko ulje (700 g/l)
Alteox Wet 40
AĐUVANT, OKVAŠIVAČ
parafinsko ulje (700 g/l)
Bakarno ulje
FUNGICID
bakar-hidroksid + mineralno parafinsko ulje (155 + 500 g/l)
Belo ulje
INSEKTICID
parafinsko ulje (900 g/kg)
Crveno ulje
FUNGICID
parafinsko ulje + bakar iz bakar(I)oksida (550 + 100 g/l)
Galmin
INSEKTICID
parafinsko ulje (940 g/l )
Galmin 800
INSEKTICID
parafinsko ulje (780 g/l )
Herbos belo ulje EW
INSEKTICID
parafinsko ulje (800 g/kg)
Herbos Crveno ulje
FUNGICID
parafinsko ulje + bakar iz bakar(I)oksida (550 + 100 g/l)
Letol EC
INSEKTICID
parafinsko ulje (790 g/l )
Modro ulje
FUNGICID
parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)hidroksida (550 + 100g/l)
Nitropol S
INSEKTICID
parafinsko ulje (855 g/l )
Ovitex
INSEKTICID
parafinsko ulje (817 g/l )
Plavo ulje
FUNGICID
parafinsko ulje + bakar iz bakaroksihlorida (700 + 100 g/l)
Timorex gold
BIOFUNGICID, BIOHEMIJSKI
ulje čajnog drveta (Melaleuca alternifolia) + parafinsko ulje (222,5 + 194, 5 g/l )
Vektafid S
FUNGICID
parafinsko ulje + sumpor iz kalcijum polisulfida (869 + 200 g/l)
Preuzmi aplikaciju