Vibrance 500 FS
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
sedaksan (500 g/l )
Vibrance duo
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil + sedaksan (25+25 g/l )
Vibrance SB
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
Sedaksan+fludio ksonil+metalaksi l-M (15+22,5+14,4 g/l )
Preuzmi aplikaciju