Adigor
AĐUVANT
smeša metil estara ulja uljane repice (440 g/l )
Codacide
AĐUVANT
ulje uljane repice (950 g/l )
Mero
AĐUVANT
smeša metil estara ulja uljane repice (733g/l)
Ogriol
INSEKTICID, AKARICID
ulje uljane repice (92% (812-880,3g/l))
Preuzmi aplikaciju