Bakar-hidroksid + mineralno parafinsko ulje

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju