Čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

Venturia inaequalis

Preuzmi aplikaciju