Prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova

Monilia laxa

Preuzmi aplikaciju