Prugavost lista ječma

Pyrenophora graminea

Preuzmi aplikaciju