Smeđa trulež plodova jabuke

Monilia fructigena

Preuzmi aplikaciju