Abastate EW

abamektin
(18 g/l )
Emulzija ulja u vodi (EW)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju