Akord 025 FS

tebukonazol
(25 g/l )
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju