Akord 060 OD

tebukonazol
(60 g/l )
Uljna disperzija (OD)

FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju