Astral 40 OD

nikosulfuron
(40 g/l)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju