Bosco

boskalid
(500 g/kg )
Vododisperzibilne granule (WG)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju