Collage

nikosulfuron + tifensulfuron-metil
(60 + 4 g/l )
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju