Etalfix pro

polimetilsiloksan (kopolimer) + polietar
(80 + 20 %)
Koncentrovani rastvor (SL)

AĐUVANT, OKVAŠIVAČ

Preuzmi aplikaciju