Force 20 CS

teflutrin
(200 g/l )
Suspenzija kapsula (CS)

INSEKTICID ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju