Fužiton

mankozeb
(430 g/l)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju