Funguran OH

bakar iz bakarhidroksida
(500 g/kg)
Kvašljivi prašak - WP

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju