Gibb plus

giberelin GA4 i GA7
(10 g/l )
Koncentrovani rastvor (SL)

BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI

Preuzmi aplikaciju