Gibbalin

giberelin GA4 i GA7 + 6benziladenin
(19 + 19 g/l )
Koncentrovani rastvor (SL)

BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI

Preuzmi aplikaciju