Globaryll 100

6-benziladenin
(100 g/l )
Koncentrovani rastvor (SL)

BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI

Preuzmi aplikaciju