Habit 25 OD

tifensulfuron-metil
(250 g/kg)
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju