Hasten

etil i metil estri biljnih ulja (oleati)
(684 g/l)
Koncentrat za emulziju (EC)

AĐUVANT, OKVAŠIVAČ

Preuzmi aplikaciju