Hidrazilon

malein-hidrazid kalijum
(245 g/l)

REGULATOR RASTA

Preuzmi aplikaciju