Ikanos 40 OD

nikosulfuron
(40 g/l)
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju