Ikanos expert OD

nikosulfuron + bromoksinil
(40 + 80 g/l)
Uljna disperzija OD

HERBICID

Preuzmi aplikaciju