Imidan 50 WP

Fosmet
(500 g/kg )
Kvašljivi prašak (WP)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju