Laren max PX

metsulfuron-metil + tribenuron-metil
(333 + 333 g/kg)
Vododisperzibilne granule (WG)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju