Mankogal 80

mankozeb
(800 g/kg )
Kvašljivi prašak (WP)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju