Milagro plus

dikamba + nikosulfuron
(220 + 50 g/l )
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju