Motivell extra 6 OD

nikosulfuron
(60 g/l)
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju