Nikosav

nikosulfuron
(40 g/l )
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju