Perlan

6-benziladenin + giberelin GA4 i GA7
(19 + 19 g/l )
Koncentrovani rastvor (SL)

REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI

Preuzmi aplikaciju