Plavo ulje

parafinsko ulje + bakar iz bakaroksihlorida
(700 + 100 g/l)
Uljna disperzija (OD)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju