Poncho beta

klotianidin + beta- ciflutrin
(400 + 53,3 g/l)
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju