Prevent 80 WP

mankozeb
(800 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju