Redigo M

protiokonazol + metalaksil
(100 + 20 g/l)

FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju