Savana

triflusulfuron-metil
(500 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju