Semesan ekstra FS

tebukonazol
(60 g/kg)

FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju