Shirudo

Tebufenpirad
(200 g/kg (± 12 g/kg))
Kvašljivi prašak (WP)

Akaricid

Preuzmi aplikaciju