Solace

mankozeb + cimoksanil
(600+ 90 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju