Sonido

tiakloprid
(400 g/l)
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju