Tiger 25 OD

rimsulfuron
(250 g/kg)
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju