Vertesam 700

Metribuzin
(700 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju