Vibrance duo

fludioksonil + sedaksan
(25+25 g/l )

FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA

Preuzmi aplikaciju