Warrant power

imidakloprid + gama- cihalotrin
(430 + 30 g/l)
Mešavina koncentrovane suspenzije (SC) i suspenzije kapsula (CS) (ZC)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju