Promesa
FUNGICID
azoksistrobin (250 g/l )
Preuzmi aplikaciju