Lisna vaš trešnje

Myzus cerasi

Preuzmi aplikaciju