Cupertine Super
FUNGICID
bakar (iz bordovske čorbe) + cimoksanil (22,5%+3%)
Cuproking
FUNGICID
bakar iz bakar-sulfata trobaznog (360 g/l)
Curzate R WG
FUNGICID
bakar iz bakar- oksihlorida + cimoksanil (397,5 + 42 g/kg)
Moltovin
FUNGICID
bakar iz bakar-sulfata + cimoksanil (190 + 35 g/l)
Plavi kamen
FUNGICID
bakar iz bakar-sulfata (250 g/kg)
Plavi kamen Zorka
FUNGICID
bakar iz bakar-sulfata (250 g/kg)
Preuzmi aplikaciju